Podstawy prawne

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK działa na podstawie:


Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje: