Kontakt

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
tel. +48 22 326 12 64
tel./fax +48 22 628 43 48
e-mail: biuro.poszukiwan@pck.org.pl, tracing.service@pck.org.pl

Kierownik
Katarzyna Kubicius
tel. +48 22 326 12 24
e-mail: katarzyna.kubicius@pck.org.pl

Z-ca kierownika
Elżbieta Śmietanka
tel. +48 22 326 12 65
e-mail: elzbieta.smietanka@pck.org.pl

Z-ca kierownika
Izabela Czyńska
tel. +48 22 326 13 41
e-mail: izabela.czynska@pck.org.pl

Przyjęcia interesantów
fax +48 22 326-12-62
Aurelia Olaś
tel. +48 22 326 12 64

Urszula Matulka
tel. +48 22 326 12 64

Archiwum
Beata Balcerek
tel. +48 22 326 12 17
fax +48 22 326 12 62